UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Francuska-ambasada_o
Foto: dr Mirjana Roter Blagojević – Francuska ambasada u Beogradu

Stručna praksa

Obaveštavamo studente Arhitektonskog fakulteta da se ponovo organizuje
DAN ARHITEKTURE BEOGRADA – STRUČNA PRAKSA – 5. jun 2015. godine
(uz učešće studenata Filozofskog fakulteta)

PROGRAM RADA: 5. jun 2015. godine

12.00 – 17.30h – stručni obilazak građevina i ambijenata u okviru sledećih grupa:

  1. Novije interpolacije u Beogradu 1985-2015 (20 mesta za studente AF)
  2. Crkvena arhitektura Beograda 19-20.vek (15 mesta)
  3. Ambasade Beograda (10 mesta)
  4. Momir Korunović, nosilac nacionalnog stila u arhitekturi Beograda (15 mesta)
  5. Kopitareva gradina – arhitektonsko nasleđe (15 mesta)
  6. Secesija u arhitekturi Beograda (15 mesta)
  7. Tragom delatnosti arh.Milana Zlokovića, predvodnika srpskog modernizma (15 mesta)
  8. Industrijske zone Beograda duž obala reka Save i Dunava (15 mesta)

19h – Amfiteatar Filozofskog fakulteta “Georgije Ostrogorski”, završna ekspertska panel diskusija sa projekcijom, uz učešće studenata: O najznačajnijem arhitekti i građevini Beograda (19-21 vek). Problemi vrednovanja i zaštite graditeljskog nasleđa.

Grupe vode respektabilni istraživači beogradske arhitekture – profesori, istoriografi, urbanisti, projektanti, kritičari, teoretičari, konzervatori i doktorandi.

Prijave slati na mejl adresu rukovodioca poduhvata prof. Aleksandra Kadijevića, upravnika Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta: akadijev@f.bg.ac.rs