UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Obaveštenje

Predmeti:
Kurs M6A.1. – Studio – 2014/15
Kurs M6AT.1. – Studio – 2014/15

Na ispit  predmeta Kurs M6A.1. – Studio i Kurs M6AT.1. – Studio, u sredu,  28.01.2015. potrebno je doneti kompletan elaborat predmeta, što je neophodan uslov za zavođenje ocene.

FORMA I SADRŽAJ ELABORATA PREDMETA
Elaborat predmeta  pakuje se u fasciklu  formata  50×70 cm.
Sadržaj elaborata:

  1. Kurikulum predmeta,
  2. Grafički prilozi: finalni grafički prilozi (ispitni elaborat); fotografije maketa (finalne i radnih); kolokvijumi;  analize, skice, crteži  i drugi prilozi  –  proces rada tokom semestra,
  3. Zapisnik o polaganju ispita

Sastavni deo elaborata su i makete.
Elaborat čuva student.