UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
logo_iaeste_small_opt

Konkurs 

Obaveštavamo zainteresovane da je organizacija IAESTE raspisala konkurs za slanje studenata tehničkih fakulteta kao i fakulteta prirodnih nauka na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2015. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja. Konkursom su obuhvaćeni studenti svih Univerziteta u Srbiji čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Uslovi

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su REDOVNI STUDENTI koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu
 • da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50
 • da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, francuskim, nemačkim, italijanskim ili španskim
 • da nisu stariji od 28 godina

Pravo na praksu i usavršavanje

Ovim konkursom obuhvaćeni su studenti univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Prištini. Sa Univerziteta u Beogradu, pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

 • IV godine studija Arhitektonskog fakulteta (I godina Akademskih studija – Master)
 • IV i V godine studija Elektrotehničkog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
 • IV i V godine studija Farmaceutskog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
 • IV i V godine studija FON-a, Odsek Informacioni sistemi i tehnologije (IV godina redovnih i I godina Master studija)
 • IV i V godine studija Građevinskog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija, Geodetski odsek – I i II godina Master studija)
 • IV i V godine studija Mašinskog fakulteta (I i II godina Akademskih studija – Master)
 • IV i V godine studija Poljoprivrednog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
 • IV i V godine studija PMF-a (Biološki, Hemijski, Fizičko-hemijski, Fizički, Matematički fakultet)
 • IV i V godine studija Rudarsko-geološkog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
 • IV i V godine studija Saobraćajnog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
 • IV i V godine studija Tehnološko-metalurškog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)
 • IV i V godina studija Šumarskog fakulteta (IV godina redovnih i I godina Master studija)

Način prijavljivanja

Neophodno je popuniti online prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a svakog radnog dana od 11 do 15 časova zaključno sa 19.12.2014. godine.

Napomena: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.

Kandidati će krajem decembra polagati ispit iz engleskog jezika, u prostorijama IAESTE (Karnegijeva 4, I sprat). Termini i raspored polaganja će biti objavljeni na www.iaeste.ac.rs. Rezultati ispita će biti istaknuti na oglasnoj tabli IAESTE-a po završetku ispita.

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 13.02.2015. godine.

Konkurs-IAESTE-BU-2015_opt