UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksandar Kušić, mast.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „PROMENA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE PARADIGME NA PRIMERU BEOGRADSKIH STAMBENIH NASELJA: PERIOD JUGOSLOVENSKOG KASNOG SOCIJALIZMA (1965-1991.)‟, u ponedeljak, 13.10.2014. godine, u 17 sati, u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta (sala 200), Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.