UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

DINAMIKA UPISA

Subota, 27. septembar 2014. godine – upis budžetskih studenata

MAS – Arhitektura: od 9 do 15 sati, amfiteatar AF
MAS – Integralni urbanizam: od 16 do 18 sati, amfiteatar AF
MAS – Unutrašnja arhitektura: od 18 do 20 sati, amfiteatar AF

V A Ž N O !!!!

Mole se SVI kandidati koji su se prijavili za određeni studijski program, BEZ OBZIRA na postignuti rang, da se u naznačenom terminu pojave u amfiteatru AF, kako bi bili u prilici da se upišu na željeni modul, u slučaju da budu prozvani.

Ukoliko kandidat nije prisutan kada ga prozovu, NASTAVLJA SE SA PROZIVANJEM SLEDEĆEG KANDIDATA po redosledu na rang listi.

Ako kandidat naknadno u toku dana, prema objavljenom rasporedu, dođe na prozivku, MOĆI ĆE DA UPIŠE SAMO MODUL NA KOME JE PREOSTALO MESTA ZA UPIS.

Ako kandidat želi da upiše na dva studijska programa, drugi upisuje u statusu samofinansirajućeg studenta i OBAVEZAN je da se javi Komisiji za sprovođenje upisa u nedelju 28.09.2014. pre početka prozivke u amfiteatru AF.

MAS – Arhitektura

U 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, vrši se prozivanje po redosledu na Rang listi MAS – Arhitektura, za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Arhitektura, do popune 118 budžetskih mesta na sva četiri modula i to: 75 mesta na modulu Arhitektura, 11 mesta na modulu Urbanizam, 21 mesto na modulu Arhitektonske tehnologije i 11 mesta na modulu Arhitektonsko konstrukterstvo.

• Kandidat, prilikom prozivke, bira na koji modul se upisuje tako što dobija karticu sa oznakom modula na koji se upisuje i sa kojom odlazi u sobu 205 sa svom potrebnom dokumentacijom za upis.
• Kandidat može izabrati bilo koji modul na kome je u trenutku prozivke ostalo slobodnih mesta.
• Kandidat koji je prozvan može dobrovoljno izabrati i da se umesto u statusu budžetskog studenta, upiše u statusu samofinansirajućeg studenta, ukoliko su sva budžetska mesta na željenom modulu popunjena. U tom slučaju, prilikom prozivke, kandidat potpisuje izjavu o odustajanju od budžetskog statusa i na dalje se tretira kao samofinansirajući student.

MAS – Integralni urbanizam

U 16 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, vrši se prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Integralni urbanizam, do popune 21 budžetskog mesta.

MAS – Unutrašnja arhitektura

U 18 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, vrši se prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Unutrašnja arhitektura, do popune 21 budžetskog mesta.


Nedelja, 28. septembar 2014. godine – upis samofinansirajućih studenata

MAS – Arhitektura: od 9 do 12 sati, amfiteatar AF
MAS – Integralni urbanizam: od 13 do 15 sati, amfiteatar AF
MAS – Unutrašnja arhitektura: od 15 do 17 sati, amfiteatar AF

V A Ž N O !!!!

Mole se SVI kandidati koji su se prijavili za određeni studijski program, a nisu se upisali prethodnog dana na budžet, da se u naznačenom terminu pojave u amfiteatru AF, kako bi bili u prilici da se upišu na željeni modul, u slučaju da budu prozvani.

Ukoliko kandidat nije prisutan kada ga prozovu, NASTAVLJA SE SA PROZIVANJEM SLEDEĆEG KANDIDATA po redosledu na rang listi.

Ako kandidat naknadno u toku dana, prema objavljenom rasporedu, dođe na prozivku, MOĆI ĆE DA UPIŠE SAMO MODUL NA KOME JE PREOSTALO MESTA ZA UPIS.

MAS – Arhitektura

U 9 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, vrši se prozivanje po redosledu na Rang listi MAS – Arhitektura, za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Arhitektura, do popune 58 samofinansirajućih mesta na sva četiri modula i to: 37 mesta na modulu Arhitektura, 5 mesta na modulu Urbanizam, 11 mesto na modulu Arhitektonske tehnologije i 5 mesta na modulu Arhitektonsko konstrukterstvo.

•    Kandidat, prilikom prozivke, bira na koji modul se upisuje tako što dobija karticu sa oznakom modula na koji se upisuje i sa kojom odlazi u sobu 205 sa svom potrebnom dokumentacijom za upis.
•    Kandidat može izabrati bilo koji modul na kome je u trenutku prozivke ostalo slobodnih mesta.

MAS – Integralni urbanizam

U 12 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, vrši se prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Integralni urbanizam, do popune 11 samofinansirajućih mesta.

MAS – Unutrašnja arhitektura

U 14 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, vrši se prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Unutrašnja arhitektura, do popune 11 samofinansirajućih mesta.

Napominjemo da je za sve uplate dežurna glavna pošta u Takovskoj ulici br. 2, i u subotu i u nedelju.

Ukoliko se u nedelju 28.09.2014. godine, ne popune sva raspoloživa mesta na svim studijskim programima, u ponedeljak 29. septembara 2014. godine u 10 sati ispred sobe 205, Arhitektonskog fakulteta, vršiće se prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Upis u prvu godinu MAS 2014/15: DINAMIKA UPISA