UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
reklama-MAS_preliminarne

Preliminarne rang liste

Obaveštavaju se kandidati koji su polagali prijemni ispit za upis na prvu godinu Master akademskih studija 2014/15 da su nakon pregledanja ispitnih testova formirane preliminarne rang liste na Prijemnom ispitu 2014. godine. Preliminarne rang liste možete pruzeti ovde:

PRELIMINARNA RANG LISTA – MAS ARHITEKTURA 2014/15 – po azbuci PRELIMINARNA RANG LISTA – MAS ARHITEKTURA 2014/15 – po rangu PRELIMINARNA RANG LISTA – MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2014/15 – po azbuci PRELIMINARNA RANG LISTA – MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2014/15 – po rangu PRELIMINARNA RANG LISTA – MAS UN. ARHITEKTURA 2014/15 – po azbuci PRELIMINARNA RANG LISTA – MAS UN. ARHITEKTURA 2014/15 – po rangu

Odluka

Nakon ponovne provere dokumentacije utvrđeno je da su pojedini kandidati upisali pogrešne podatke o dužini studiranja u prijavnom listu. Shodno tome, korigovani su poeni iz prethodnog školovanja i kao takvi uneti u preliminarnu rang listu:

Upis u prvu godinu MAS 2014/15: ODLUKA

Važni datumi za upis

 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:

  ponedeljak, 22. septembar 2014. od 09 do 15 sati
  i
  utorak, 23. septembar 2014. od 09 do 12 sati u sobi 215a.

 • Usmeni komentar Komisije na podnetu žalbu: (AŽURIRANO)

  utorak, 23. septembar 2014. od 14 sati u kabinetu 350, kandidati koji su polagali prijemni ispit za MAS – Arhitektura u salama 221, 224, 226 i 227.
  utorak, 23. septembar 2014. od 15 sati u kabinetu 345, kandidati koji su polagali prijemni ispit za MAS – Arhitektura u salama 218, 220, 222, 228 i 235.
  utorak, 23. septembar 2014. od 14 sati u kabinetu 301, kandidati koji su polagali prijemni ispit za MAS – Unutrašnja arhitektura.

 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu:

  utorak, 23. septembar 2014. do 20 sati.

 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:

  sreda, 24. septembar 2014. od 09 do 20 sati u sobi 215a.

 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu:

  četvrtak, 25. septembar 2014. do 12 sati.

 • Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na vebsajtu Fakulteta:

  četvrtak, 25. septembar 2014. do 15 sati.

Komisija za sprovođenje upisa