UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
BERKELEY_PRIZE_logo

Nagrade i priznanja

Vanredni profesor dr Ružica Božović Stamenović dobitnik je 2014 BERKELEY PRIZE Teaching Fellowship za kurikulum na ovogodišnju temu “Teaching Healthful Architecture”. Nagrada se u nastavničkoj kategoriji dodeljuje kao priznanje za inovativnost programa i pedagoškog pristupa u oblasti “Social Art of Architecture”.

The BERKELEY PRIZE for architectural design excellence je nagrada koju je 1998. godine osnovao profesor Raymond Lifchez sa University of California, Berkeley, Department of Architecture, College of Environmental Design. Profesor Lifchez je i President of The BERKELEY PRIZE Committee, tela koje pored profesora sa UC Berkeley okuplja i eminentne kolege iz celog sveta i koje donosi odluke o nagradama.

Kroz predložene godišnje teme Berkeley Prize promoviše stanovište da i najskromniji akt građenja može imati globalne konsekvence i da arhitektura igra glavnu ulogu u formiranju kvaliteta socijalnog, kulturnog i psihološkog života kako svake individue, tako i društva u celini.

Kroz tri kategorije: “The Essay Competition”, “The Travel Fellowship Competition” i “The Teaching Fellowship Competition” ova internacionalna nagrada podstiče škole arhitekture iz celog sveta da se bave društvenom ulogom arhitekture i da se angažuju u njenom razvijanju kroz teoriju i projektovanje.

M6.1_Video-konferencija_2014
M6A.1. studio 2013/2014, video konferencija sa Univerzitetom u Singapuru

Program će se realizovati kroz nastavu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i na National University of Singapore kao rezultat saradnje i podrške ova dva univerziteta. Iako veoma različiti, ovi gradovi imaju dve dodirne tačke: populaciju koja rapidno stari i socijalno stanovanje građeno u duhu Moderne.

Programi Master studio projekta Kurs M6A.1. – Studio – 2014/15 i izbornog predmeta MASA-11030-03 „Humana ekologija-prostor i zdravlje“ pod zajedničkim naslovom „Deset reči“ predstavljaju prvi deo celogodišnjeg istraživanja teme mega-starog društva i paradigmatskih promena odgovarajućih arhitektonskih ideja i interpretacija. Metodi rada na ovoj temi, proces i rezultati biće kompatibilni i komparabilni. Iskustva tokom nastave kao i finalni projekti sa obe škole komentarisaće se kroz redovne jednomesečne video konferencije sa članovima Berkeley Prize komiteta i dokumentovati kroz publikacije i konferencije koje su u planu.

Više o 2014 BERKELEY PRIZE:
http://ced.berkeley.edu/events-media/news/2014-berkeley-prize-launched