UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma: Preuzimanje kolokvijuma i zapisnika

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma

Obaveštenje studentima prve godine OASA koji su položili ispit iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma u ispitnim rokovima školske 2013/2014. godine.

U cilju kompletiranja elaborata za RIBA akreditaciju, biće organizovano preuzimanje Prvog kolokvijuma i Zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma, u četvrtak, 18.09.2014, od 10 do 13 časova, u amfiteatru AF, prema sledećem rasporedu (po početnom slovu prezimena):

  • od A do J: 10.00-11.00 časova
  • od K do P: 11.00-12.00 časova
  • od R do Š: 12.00-13.00 časova

Studenti treba da, u svom terminu, donesu na uvid formiran elaborat iz predmeta, koji treba da sadrži:

  • odštampan kurikulum predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma,
  • odštampan drugi kolokvijum iz predmeta,
  • odštampan ispitni rad i digitalnu verziju na CD-u (ukoliko je student položio u prvom junskom roku 2013/14).

Važno: istog dana, u kabinetu 234, od 13.15 do 14.00 časova, studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas, mogu da donesu kompletiran elaborat na uvid, i da preuzmu zapisnike o polaganju ispita, ukoliko to do sada nisu učinili.

Iz kabineta