UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 14.1. – Likovno prikazivanje u arhitekturi i Kurs 14.2. – Boja i likovni koncept: Preuzimanje elaborata

Modul 14 – Likovne forme

Obaveštenje

Predmeti:

Kurs 14.1. – Likovno prikazivanje u arhitekturi
Kurs 14.2. – Boja i likovni koncept

Kabinet 301/302

Svi studenti treba da preuzmu svoje ispitne elaborate u ponedeljak 22.09.2014. u 10:00 časova, u kabinetu 302.