УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 14 - Ликовне форме Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 14 – Ликовне форме

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 14 – Ликовне форме:  Курс 14.1. – Ликовно приказивање у архитектури

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14, по групама, понедељком или средом

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА: (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Према терминском плану колоквијума на 3. семестру Основних академских студија 2013/14,
6. и 11. недеље наставе.

НАСТАВНИЦИ:
мр Владан Љубинковић, редовни професор (академски сликар, руководилац наставе на предмету)
мр Бранко Павић, редовни професор (академски графичар)
мр Драган Јеленковић, редовни професор (академски вајар)
мр Милорад Младеновић, ванредни професор (академски сликар, дипл инж.арх.)
др Мариела Цветић, ванредни професор (академски сликар, дипл инж.машинства)

САРАДНИК У НАСТАВИ:
Иван Шулетић (академски сликар, докторант на Универзитету уметности у Београду)

БРОЈ КАБИНЕТА: 301 и 302

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218775

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично ликовно искуство у ликовном представљању и ликовној транспозицији архитектуре, природе и урбаног окружења, као и у ликовним комуникацијама којима се истражују везе и методи какви постоје у области синтезе ликовних уметности и архитектуре. Кроз сложенија ликовна истраживања испитују се могућности апликације на рад у пројектовању.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Садржај наставе чине тематски разрађене наставне јединице из области Ликовног приказивања у архитектури. Према плану и програму тематских јединица и њиховом садржају могуће је уочити корпус тема и истраживања на предмету.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Методологија рада односи се на делатност истраживања, конципирања, разраде и реализације радова који се тичу синтезних области архитектуре и ликовних уметности. Студенти изводе вежбе којима се на сваком од појединих вежбања разрађује нека од тематских јединица из области Ликовног приказивања у архитектури. Циљ рада је да се формира завршни елаборат (мапа) којим се показује знање и методолошки и истраживачки поступак студента који обавезно садржи све елементе тематских јединица на предмету.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

НОВО КУРИКУЛУМ: Курс 14.1. – Ликовно приказивање у архитектури

Спискови студената по групама:

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер