UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Promena termina za upis u ponovljenu I godinu MAS 2014/15

Obaveštavaju se studenti da će se upis u ponovljenu I godinu Master akademskih studija (MAS) održati u utorak 16. septembra od 10-14 sati i od 15-18 sati.

Formular za upis godine dobija se u studenstkoj službi na dan upisa!

OBAVEŠTENJE ZA UPIS U ŠKOLSKU 2014/2015.

Upis studenta u više godine OAS i MAS

Upis studenta u više godine OAS i MAS obaviće se prema terminskom planu za septembar 2014.

 1. Upis u II godinu Osnovnih akademskih studija (OAS), ponovljenu II godinu i ponovljenu I godinu i upis u ponovljenu I godinu Master akademskih studija (MAS):

  utorak 16. septembar od 10-14 sati i od 15-18 sati.

 2. Upis u III godinu Osnovnih akademskih studija (OAS) i ponovljenu III godinu:

  sreda 10. septembar od 10-14 sati i od 15-18 sati,

 3. Upis u II godinu Master akademskih studija (MAS), ponovljenu II godinu i ponovljenu I godinu:

  utorak 9.septembar od 11 -14 sati i od 15-18 sati.

Dokumentacija za upis

Studenti koji upisuju više godine Osnovnih i Master akademskih studija za upis podnose sledeću dokumentaciju:

 • INDEKS sa obavezno upisanim predmetima koje student prijavljuje iz narednog jesenjeg i prolećnog semestra za školsku 2014/15. Predmete (bez upisivanja studijskih područja) upisati prema redosledu iz uglednog primerka objavljenog na sajtu i oglasnoj tabli,
 • OBRAZCA ŠV-20 – mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta, ili preuzeti/odštampati sa sajta Fakulteta – OBRAZAC MORA BITI ODŠTAMPAN DVOSTRANO,
 • 2 SEMESTRALNA LISTA – (mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta) sa upisanim predmetima iz oba prethodna semestra,
 • PRIJAVA ZA UPIS U ODGOVARAJUĆU GODINU (mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta /obrasci br. 9 i 12 biće objavljeni na portalu naknadno),
 • Potpisanu saglasnost o korišćenju ličnih podataka / u jednom primerku / za sve studente (zavedeno u opštoj službi u sobi 215-a),
 • Dva uverenja o studiranju – nabaviti u knjižari Fakulteta i popuniti,
 • 2 primerka ugovora o plaćanju školarine, zavedena u opštoj službi u sobi 215-a (Podnose samofinansirajući studenti, strani državljani i studenti koji ponovo slušaju nepoložene predmete iz prethodne godine studija. Ugovori se mogu nabaviti prilikom upisa),
 • Dokaz o uplati prve rate školarine ili celokupnog iznosa školarine (uplatnica br 1).

Pored navedenog budžetski studenti podnose i sledeće :

 • Potpisanu Izjavu o statusu u pogledu finansiranja u jednom primerku (zavedeno u opštoj službi u sobi 215-a) i
 • Dokaz o uplati 100.00 dinara za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnica br. 2).

Strani državljani, pored navedenog podnose i sledeće:

 • Dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku 2014/2015 godinu,
 • Fotokopiju važećeg pasoša.

Formulari za saglasnot, izjavu i ugovore dobijaju se ispred sale 205 na dan upisa.

Individualno osiguranje za tekuću školsku godinu svi studenti mogu uplatiti kod predstavnika studenata na Fakultetu (visina uplate 500,00 din).

Važna napomena:
Studenti koji upisuju 2. godinu MAS-A i MAS-IU i koji su završili Osnovne akademske studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu podnose pored gore navedenog i zahtev za izdavanje diplome OAS sa dokazom o uplati, zbog planirane kolektivne dodele diploma u decembru mesecu 2014. godine.

Opširno uputstvo za upis

Sve informacije vezane za upis u više godine OAS i MAS školske 2014/15 (primeri uplatnica, uputstvo za popunjavanje obrazca, liste predmeta i sl.) možete naći ovde:

Upis u više godine OAS i MAS 2014/15: UPUTSTVO