UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 10 – Organizacija prostora

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 10.1. – Tipologija objekata 1

Ispit iz predmeta Tipologija objekata 1 odlaže se za ponedeljak, 1. septembar 2014. u 19 časova u sali 235.