UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 16.1. – Sociologija 1

Studenti koji su položili ispit Sociologija 1, 6. jula 2014, treba da dođu u utorak 15. jula 2014. u 14 časova u kabinet 352 sa popunjenim obrascem: ime i prezime, broj indeksa, broj bodova u skladu sa istaknutim rezultatima ispita – bez upisivanja ocene, da im se formular potpiše i upiše ocena. Svako treba da donese dva primerka pounjenog obrasca.

Studenti koji budu polagali ispit Sociologija 1 u nedelju 13. jula 2014, takođe treba da dođu u isto vreme, sa obrascem u koji upisuju samo ime, prezime i broj indeksa.

Ispit Sociologija 1, 13. jula 2014. počinje u 12 časova i svi studenti treba da dođu i isto vreme, a zavisno od njihovog broja radiće se u jednom ili dva termina.

Rezultati ispita se nalaze na Arh.Portalu.