UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo

Obaveštenje za studente 3. godine OASA

Predmet:
Kurs 16.3. – Regulativa

Obaveštavaju se studenti da su rezultati ispita u roku JUN 1 istaknuti na oglasnoj tabli prekoputa kabineta 304, a mogu se videti i na Arh.Portal-u.
Dr Miloš Gašić, d.i.a

Uvid u rezultate ispita JUN 1 (deo: Urbanistička regulativa) će biti u utorak, 08.07.2014. u 14-15 časova u kabinetu 246. Rezultati su dostupni na Arh.Portal-u i na tabli predmeta kod kabineta 246.
Doc mr Biserka Mitrović