UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
kurs_AG_plakat_201314_opt
Dizajn plakata: Ivana Lukić ❘ Segmenti studentskih radova: Anđela Ivković i Nikola Tirnanić

Izložba

Pozivamo vas da od 30.juna 2014. pogledate semestralnu izložbu studentskih radova realizovanih na Kursu 2.5. – Arhitektonska grafika.

Prezentovani radovi su nastali tokom školske 2013/2014. godine pod mentorstvom članova Kabineta za Vizuelne komunikacije 341. Izložba je postavljena u galeriji GrAF (ispred lifta na III spratu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu).

Dobrodošli!