UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
predavanja
Autori fotografija : Andrej Josifovski i Aleksandra Đorđević

Stručni skup

Na skupu “Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama” je održano 13 predavanja o  planiranju, projektovanju i izgradnji naselja ugroženih u poplavama i klizištima. Predavanja su održali profesori sa 6 različitih fakulteta i predstavnici državnih institucija zaduženih za obnovu naselja ugroženih u poplavama. Stručni skup je otvorila Potpredsednica Vlade Republike Srbije i Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof.dr Zorana Mihajlović, dok je predavanjima prisustvovao veliki broj studenata i profesora.

Kao glavni zaključak skupa iznet je značaj prevencije, informisanja, podizanja svesti ali i umrežavanja različitih struka čemu je ovaj skup dao izuzetan doprinos.

prezentacija
Autor fotografija : Aleksandra Đorđević

Nakon predavanja održane su radionice pod mentorstvom 20 profesora, asistenata i stručnih saradnika sa Arhitektonskog fakulteta. Učešće u radionicama uzelo je 130 studenata različitih nivoa studija koji su u timovima radili na kreiranju idejnih rešenja projekata privremenih i stalnih objekata, planiranju scenarija stanovanja u vanrednim situacijama i istraživanju načina kako ideju realizovati u projekat.

radionice-1
Autor fotografija : Aleksandra Đorđević

Nakon dva dana intezivnog rada, studenti su pred punim amfiteatrom predstavili rezultate radionica i učestovali u diskusiji koja je usledila nakon svih prezentacija.

Ova četvorodnevna akcija rezultovala je izradom 20 idejnih rešenja stambenih objekata, 8 idejnih rešenja kioska kao osnovne infrastrukture u sistemu javnog zdravlja,  izrađena je studija tipologije stanovanja u vanrednim situacijama i oformljene su  tri ideje za projekte –  (sklonište za najmlađe, saradnja arhitekte i lokalnog stanovnštva u procesu samogradnje i informisanje javnosti o opasnostima klizišta).

Ovde možete pogledati publikaciju rezultata stručnog skupa:

U čitavoj akciji,  više od 200 stručnjaka i budućih eksperata pokazalo je svoju motivaciju, želju i energiju da  ulaganjem u edukaciju pomogne ugroženima u poplavama.

radionice-2
Autori fotografija : Ana Zorić i Aleksandra Đorđević