UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Konkurs: Izrada idejnog rešenja zgrade Radio-televizija Vojvodine

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 17/06/2014
  Radiodifuzna ustanova Vojvodine Radio-televizija Vojvodine raspisala je otvoreni, javni, anonimni, jednostepeni konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa Radio-televizije Vojvodine u Novom Sadu. Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije urbanističko - arhitektonsko rešenje koje će omogućiti optimalnu iskorišćenost raspoloživog prostora, efikasnost i funkcionalnost, kako bi se obezbedile sve pretpostavke za kvalitetan proces proizvodnje, obrade i emitovanja programa Radija i Televizije, u skladu sa standardima i normama za ovu vrstu delatnosti.
 • Kurs 1.1. – O arhitekturi: Preuzimanje zapisnika

  By Arhitektonski fakultet on 17/06/2014
  Preuzimanje Zapisnika o polaganju ispita iz predmeta O arhitekturi je u petak, 20. juna 2014, od 12-13 časova, u kabinetu 251.
 • Kurs 11.2. – Urbane funkcije: Drugi kolokvijum

  By Arhitektonski fakultet on 17/06/2014
  Drugi kolokvijum (seminarski rad) iz predmeta URBANE FUNKCIJE -INFRASTRUKTURA, na drugoj godini Osnovnih akademskih studija, predaje se zajedno sa ispitom, 27.06.2014. u kabinetu 241, u 14 časova. Kolokvijum i ispit se predaju u štampanoj verziji i na CD-u.
 • Kurs 17.1. – Saobraćaj u gradu i Kurs M5U.4. – Istraživanje lokacije: Konsultacije

  By Arhitektonski fakultet on 17/06/2014
  Konsultacije iz izbornog predmeta Saobraćaj u gradu na trećoj godini Osnovnih akademskih studija (6. semestar) i seminara Istraživanje lokacije na prvoj godini Master akademskih studija (2. semestar) održaće se 19. juna i 23. juna 2014, u kabinetu 241, od 14 do 16 časova.
 • Kurs 12.3. – Instalacije u arhitekturi: Poeni i uvid u radove

  By Arhitektonski fakultet on 17/06/2014
  Poeni dobijeni tokom nastave objavljeni su na tabli naspram kabineta 304. Uvid u radove je u četvrtak, 19. juna 2014. godine, u kabinetu 304, od 10 do 11 sati.
 • Kurs 1.2. – Arhitektura danas: Rezultati ispita, preuzimanje i kompletiranje zapisnika

  By Arhitektonski fakultet on 17/06/2014
  Rezultati ispita u prvom junskom roku su objavljeni ispred kabineta 234. Studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas u ovom roku, mogu da preuzmu zapisnik o polaganju ispita u utorak, 17. juna 2014, od 12 do 14 časova, ili u petak, 20. juna 2014, od 16 do 18 časova, u vreme konsultacija za izradu semestralnog rada iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma. Studenti koji su položili ispit iz predmeta Arhitektura danas, a do sada nisu kompletirali elaborat, mogu da, u cilju verifikacije dobijene ocene u studentskoj službi, donesu na uvid priloge koji su nedostajali, u istom terminu. Studenti koji još uvek nisu preuzeli zapisnike o polaganju ispita u januarsko-februarskom ili aprilskom ispitnom roku, mogu da ih, zbog verifikacije dobijene ocene u studentskoj službi, preuzmu u istom terminu.
 • Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta: Rezultati kolokvijuma, uvid u radove i ispit

  By Arhitektonski fakultet on 17/06/2014
  Rezultati posle pregledanog 3. kolokvijuma istaknuti su na tabli prekoputa kabineta 304, i na Arh.Portalu. Studenti koji su preko kolokvijuma ostvarili potreban broj poena za pozitivnu ocenu, položili su ispit u ispitnom roku JUN 1. Studenti koji nisu nakon polaganja testa skupili dovoljan broj poena za pozitivnu ocenu, mogu da polažu samo 3. kolokvijum - test u ispitnom roku JUN 1 u terminu ispita. Studenti koji nisu polagali test, a imaju uslov, mogu da polažu samo 3. kolokvijum - test u ispitnom roku JUN 1, u terminu ispita. U ispitnom roku JUN 2 i svim narednim rokovima moguće je polagati samo kompletan ispit. Izlaskom na ispit gubi se pravo na sabiranje poena sa kolokvijuma, i uračunavaju se samo poeni sa nastave (uslov za izlazak na ispit je minimum 8 poena). Maksimalan broj poena na ispitu je 75. Uvid u radove sa 2. i 3. kolokvijuma održaće se u četvrtak 19. juna u 10,00 u kabinetu 304. Bonus poeni su dodati studentima kojima nedostaje: - za pozitivnu ocenu do 2 poena +2 - za višu ocenu do 1 poen +1
 • Kurs 12.2. – Arhitektonska fizika: Konsultacije i naknadna izrada kontrolnih testova

  By Arhitektonski fakultet on 17/06/2014
  Konsultacije u vezi sa izradom seminarskog rada iz predmeta Arhitektonska fizika održaće se u sledećim terminima u kabinetu 350a: u ponedeljak, 23. juna 2014. godine u 12 časova, i u četvrtak, 26. juna 2014. godine u 15 časova. Naknadna izrada kontrolnih testova za studente koji iz opravdanih razloga (uz odgovarajuće opravdanje) nisu bili u mogućnosti da testove polažu u predviđenom roku, biće realizovana u nedelju, 29. juna 2014. godine u 9.30 časova u sali 235. Studenti treba da donesu opravdanja u kabinet 350a u gore navedenim terminima konsultacija.