UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma

Obaveštenje studentima I godine OASA:

Ispit iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma u prvom junskom ispitnom roku se polaže predajom rada, odštampanog na listu A3 i na CD-u.

Termin i mesto održavanja ispita: utorak, 24.06.2014, 13h, amfiteatar AF.

Studenti treba da, osim rada, predaju i dva primerka formulara zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma, sa upisanim imenom i prezimenom i brojem indeksa.

Uputstvo za izradu semestralnog rada zajedno sa neophodnim informacijama o polaganju naknadnih kolokvijuma, terminima konsultacija za izradu semestralnog rada, i sl., kao i template lista za semestralni rad i formular zapisnika o polaganju ispita, nalaze se na stranici predmeta na akademskoj mreži Srbije i na Arh. Portalu.

IZ KABINETA