UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 1.5. – Istorija moderne umetnosti i dizajna

Studenti koji iz opravdanih razloga nisu radili neki od kolokvijuma, imaju pravo da rade naknadni kolokvijum u prvom ispitnom roku – jun 1, ali u tom roku ne mogu da rade ispit. Prva sledeća mogućnost za polaganje ispita je u ispitnom roku jun 2.