УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 1 - Увод у архитектуру Date: 07/09/2013 Кључне речи:

Модул 1 – Увод у архитектуру

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 1 – Увод у архитектуру:  Курс 1.5. – Историја модерне уметности и дизајна

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 1 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Понедељак од 9:15 до 10:00 сати у амфитеатру АФ.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја семестралног рада):
Према распореду испита за пролећни семестар шк. 2013/2014. год.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
5. недеља наставе – 17.03.2014. године.
11. недеља наставе – 28.04.2014. године.

НАСТАВНИК:
др Миодраг Шуваковић, професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
мр Марко Николић, асистент
др Владимир Стевановић

БРОЈ КАБИНЕТА: 233

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно објављено на вратима кабинета 233.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 733

ЕМАИЛ:
marko@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе је да се студенти упознају са историјом и теоријом ликовних уметности и визуелне културе. У предавањима се хронолошки прате уметничке појаве од појаве индустријског дизајна до постмодерне. Разрађују се питања ликовног уметничког дела, функција уметности, везе ликовних уметности и њене теорије, односа између различитих уметности.

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ:
ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука. Студент ће имати знање о:
ОК2.1 Културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање објеката;
ОК2.2 Утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре.
ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта. Студент ће имати знање о:
ОК3.1. Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања ex-cathedra, индивидуалне консултације наставника и сарадника са студентима, израда колоквијума и завршног писменог испита (теста).

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер