UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 23.1. – Stručna praksa

Predaja overenih potvrda o izboru preduzeća za obavljanje stručne prakse, kao i dodela uputa za praksu, obaviće se:

u ČETVRTAK 29. maja 2014. godine u 14,00 časova u Amfiteatru.

Tom prilikom biće data dodatna objašnjenja o obavljanju stručne prakse, izradi seminarskog rada i načinu polaganja ispita.

Uput za praksu je overeni dokument Fakulteta koji glasi na pojedinačna imena studenata i student treba lično da ga preuzme u navedenom terminu. Ukoliko neko iz opravdanih razloga nije u mogućnosti, može drugi kolega da preuzme Uput u njegovo ime.

Iz kabineta za Stručnu praksu