UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 3.1. – Građena sredina: Preuzimanje elaborata i zapisnika i usmeni ispit

  By Arhitektonski fakultet on 25/04/2014
  Studenti koji su polagali ispit u aprilskom roku mogu preuzeti svoje elaborate i zapisnike o položenom ispitu u ponedeljak, 28. aprila u 11 časova u kabinetu 305. Usmeni ispit za studente koji su po drugi put predali esej će se obaviti u istom terminu.
 • Stipendije Vlade Japana – MEXT 2015

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 25/04/2014
  Ambasada Japana u Republici Srbiji obaveštava sve zainteresovane kandidate da se od srede, 16. aprila 2014. godine otvara konkurs za MEXT stipendije za 2015. godinu za studente iz Republike Srbije i studente iz Crne Gore, koje dodeljuje MEXT (Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana). Konkurs je otvoren do petka, 23. maja 2014. godine
 • Izbor: mr Milorad Mladenović, dipl.slikar i dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 25/04/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Likovne umetnosti stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se mr Milorad Mladenović, dipl.slikar i dipl.inž.arh., izabere u zvanje vanrednog profesora na Departmanu za arhitekturu za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: dr Mariela Cvetić, dipl.slikar i dipl.maš.inž.

  By Arhitektonski fakultet on 25/04/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Likovne umetnosti stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Mariela Cvetić, dipl.slikar i dipl.maš.inž., izabere u zvanje vanrednog profesora na Departmanu za arhitekturu za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.