UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 7 – Istorija arhitekture i umetnosti

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 7.3. – Istorija umetnosti 1

Obaveštavaju se studenti druge godine Osnovnih studija da će se predaja portfolija i uvid u radove iz Istorije umetnosti 1 za studente koji su položili ispit u aprilskom roku održati u utorak 29.04.2014. u amfiteatru u 18 časova.

UPUTSTVO za formiranje portfolija iz predmeta ISTORIJA UMETNOSTI 1, kao i ZAPISNIK ISPITA, nalaze se na sajtu fakulteta.

NAPOMENA: Studenti koji su položili ispit treba sa sobom da ponesu popunjen i odštampan prvi list portfolija (Identifikacioni list – videti UPUTSTVO ZA PAKOVANJE PORTFOLIJA) u jednom primerku, ZAPISNIK ISPITA u 2 primerka, kao i heftalicu kojom će spojiti listove portfolija. Ukoliko studenti ne formiraju portfolio prema datom Uputstvu i ukoliko ga ne predaju u utorak 29.04.2014. u 18 časova neće im biti upisana ocena u aprilskom ispitnom roku.

dr Irena Kuletin Ćulafić, predmetni asistent