УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 7 - Историја архитектуре и уметности Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 7 – Историја архитектуре и уметности

Мирон, Дискобол, класично раздобље античке грчке уметности

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 7 – Историја архитектуре и уметности:  Курс 7.3. – Историја уметности 1

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 1 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Биће одређени накнадно.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):
Биће одређени накнадно.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Биће одређени накнадно.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:

НАСТАВНИК:
др Александар Игњатовић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Ирена Кулетин-Ћулафић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 231

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће одређени накнадно.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218731

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје уметности, које укључују теоријске аспекте проучавања уметности и визуелне културе, од праисторије до почетка новог века. Циљ наставе на предмету подразумева да студенти буду оспособљени за самостално идентификовање, дескрипцију и објашњење уметничких дела и уметничких процеса у датом историјском раздобљу и то на два колосека: путем анализе уметничког дела и интерпретације историјског процеса. У процесу наставе систематски се разрађују питања визуелног идентитета уметности, односа уметности и теорије, односа између визуелних уметности и архитектуре, односа између уметности и науке, културолошких аспеката уметности, те друштвених и политичких функција уметности.
Студентима ће се омогућити да стекну позитивна знања и вeштину посматрања уметности у историјском и, делимично, у социо-политичком контексту. Та знања ће имати значаја за целокупне студије архитектуре, будући да ће студенти помоћу њих моћи да доносе суд о визуелним, социо-културним и естетским аспектима архитектуре и визуелне културе, као и да формирају саморефлексиван суд о сопственом стваралачком раду.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Садржај наставе обухвата приказ историје уметности и њених теоријских експликација, обухватајући уметничка дела и дела визуелна и материјалне културе од праисторије до почетка новог века.
Критички приказ подразумева следеће проблемске аспекте који се анализирају на низу примера: уметност и културни идентитети; уметност и политика; уметност и друштвени процеси; уметност и историја; уметност и наука.
Интегрални део наставе обухватају аспекти медија и аспекти жанра, као и аспекти хронолошке, географске и националне детерминисаности уметности.
Сваки од два колоквијума ради се као мали писани рад концентрисан на одређени проблемски аспект уметности. Студенти бирају појединачне проблемске јединице и интерпретирају их самостално или у групама на примерима. Колоквијум треба да садржи око 500 речи (две странице текста). На колоквијуму се од студената очекује да обухвати два истраживачка нивоа: дескрипцију и анализу.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Наставу чине предавања према наведеним тематским јединицама. Свако предавање укључује више видова наставе, као што је анализа случаја, интерактивна комуникација и усмерена тематска дискусија. Централни метод у извођењу наставе на предмету јесу предавања типа ex cathedra, која имају за циљ побуђивање персоналних интересовања студената и служе као повод за друге наведене облике наставе. Интегрални део наставе су и редовне консултације са студентима у вези израде колоквијума и полагања испита, као и упознавање са основном литературом.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер