UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 1.1. – O arhitekturi

Ispit iz predmeta O arhitekturi u aprilskom ispitnom roku polaže se u ponedeljak, 14. aprila 2014, u 16 časova, predajom semestralnog rada (uz 2 formulara zapisnika o polaganju ispita).

Studenti koji nisu preuzeli zapisnike u prethodnom ispitnom roku, mogu ih preuzeti u istom terminu.

Konsultacije su petkom, 12-14 časova, u kabinetu 251.

Iz kabineta