UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M8.3. – Izborni predmet 3 – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada

Ocene iz januarskog ispitnog roka nalaze se na Arh.Portalu. Zbog usaglašavanja sa zvaničnim kurikulumom, deo poena sa seminarskog rada prebačen je u rubriku za 2. kolokvijum.

Mole se studenti da popune zapisnik o polaganju ispita (2 primerka, preuzeti sa sajta AF) prema rubrikama i svojim poenima iz tabele.

Potpisivanje zapisnika obaviće se u sredu, 9.4.2014. u 13 časova, kabinet 350a. Obavezno pripremiti kompletan portfolio prema uputstvu, a radove koji su u kabinetu preuzećete prilikom potpisivanja zapisnika.

0