UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 21 – Planiranje i obnova grada

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 21.1. – Uvod u urbanističko planiranje

Obeveštavaju se studenti da je termin za preuzimanje radova iz Uvoda u urbanističko planiranje radi formiranja portfolia (a u svemu prema Uputstvu za formiranje portfolija) četvrtak, 3. april 2014. godine, od 10.00 do 12.00 časova po kabinetima asistenata kod kojih su vežbali:

  • Danijela Milovanović Rodić – kab. 305
  • Ivica Nikolić – kab. 253
  • Vlada Mihajlov – kab. 245
  • Ivan Simić – kab. 305
  • Danilo Furundžić – kab. 241