УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Client: Модул 21 – Планирање и обнова града Date: 18/10/2013 Кључне речи:

Модул 21 – Планирање и обнова града

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 21 – Планирање и обнова града:  Курс 21.1. – Увод у урбанистичко планирање

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања: среда, 12:00-14:00 часова.
Вежбе: среда, 16:00-18:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Биће накнадно објављени.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
10. радна недеља.
14. радна недеља.

НАСТАВНИК:
мр Бисерка Митровић, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
др Данијела Миловановић Родић, асистент
арх. Ивица Николић, асистент
др Владимир Михајлов, асистент
арх. Иван Симић, асистент
арх. Данило Фурунџић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА:
мр Бисерка Митровић: каб. 346
др Данијела Миловановић Родић: каб. 305

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ:
мр Бисерка Митровић: биће накнадно одређено
др Данијела Миловановић Родић: биће накнадно одређено

ТЕЛЕФОН:
др Данијела Миловановић Родић: +381 11 3218768

ЕМАИЛ:
мр Бисерка Митровић: biserkamitrovic@gmail.com
др Данијела Миловановић Родић: danstev@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Упознавање са основним питањима улоге, обухвата и домена урбанистичког планирања. Овладавање материјом која се тиче процеса планирања и планерске методологије. Упознавање са елементима и садржајем релације планирања према физичком простору и планирања према модусима креирања урбаног простора. Истраживање односа урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања. Упознавање са основним елементима израде планских докумената, метода и процеса рада.
Студенти стичу знања и вештине потребне за:

 • Успостављање везе између феномена планирања, планског процеса и урбаних проблема / питања,
 • Разумевање методологије и процеса планирања,
 • Истраживање урбане локације и уочавање комплексне везе између критеријума и захтева функције / садржаја објекта, и различитих карактеристика и вредности у окружењу у коме се планирање одвија,
 • Разумевање, дефинисање и коришћење критеријума одрживости ради препознавања елемената одрживости решења као и утврђивање ефеката датих промена на окружење,
 • Разумевање и примена ИКТ алата у функцији процеса истраживања урбане локације, и разумевање и примена ИКТ алата као информативног сервиса грађана о урбаним локацијама, будућој изградњи и раду градских институција од значаја за урбанистичко планирање.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Основне тематске области су везане за методологију и процес планирања, градску локацију, одређивање намена и изградњу; нове правце у планирању, одрживи развој и одрживи град.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада:

 • Предавања еx-катедра;
 • Анализа случајева / примери урбанистичких планова;
 • Индивидуални и групни пројекти: Просторна истраживања: дефинисање просторно-функционалних мрежа које подржавају урбани развој; Провера одрживости резултата просторних истраживања.
 • Презентације и одбране индивидуалних и групних пројеката.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер