UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
STUDENTSKI PARLAMENT

Na osnovu člana 7. i člana 10. Pravilnika o radu Studentskog parlamenta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i člana 9. Poslovnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, Studentski parlament, na sednici održanoj dana 07.03.2014. godine, donosi

O D L U K U

 1. Raspisuju se izbori za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu, predstavnika Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, za školsku 2014/2015. godinu.
 2. Prijavljivanje kandidata za delegata iz tačke 1. ove Odluke vršiće se od 26.03.2014. godine do 02.04.2014. godine, u prostorijama Studentskog parlamenta Fakulteta, od 12,00 do 14,00 časova. Pravo da budu na listi za izbor delegata imaju svi studenti Fakulteta koji podnesu pisanu podršku najmanje pedeset studenata Fakulteta i pisanu saglasnost da prihvataju kandidaturu, na obrascima koji će utvrditi Studentski parlament.
 3. Glasanje za delegata iz tačke 1. ove Odluke vršiće se dana 03.04.2014.godine od 10,00 do 14,00 časova. Glasanje je tajno i biće obavljeno u auli Fakulteta, a rezultati glasanja će biti objavljeni najkasnije do 04.04.2014.godine do 14,00 časova.
 4. Komisija za sprovođenje izbora čine:
  – predsednik Studentskog parlamenta
  – Student prodekan
  – prodekan za nastavu Fakulteta
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik SPAF-a
Stijačić Đura

Odluka o izborima za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu

SPAF_Logo_white