UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 9 – Studio projekat 2 – arhitektonske konstrukcije

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 9. – Studio projekat 2 – arhitektonske konstrukcije

Predaja prvog kolokvijuma iz predmeta Studio projekat 2 je u utorak, 25.03.2014. godine.

Prilozi za predaju:

  • situacija – 1:500
  • osnova podruma, prizemlja i sprata – 1:200
  • preseci 1 i 2 – 1:200
  • fasade 1, 2, 3 i 4 – 1:200
  • 3D prikaz
  • maketa (mase) – 1:200

Podloga i spisak priloga za predaju nalaze se na Arh.Portalu.