UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M8.1. – Izborni predmet 1 – Zelena arhitektura

Dodatno predavanje iz izbornog predmeta Zelena arhitektura održaće se u petak, 07.02.2014. godine, u sali 218 sa početkom u 14 časova.
Po završetku predavanja uslediće dogovor u vezi sa ispitom i predajom elaborata.

doc. Dušan Ignjatović

1