UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
LOGO-pkb_o

Konkurs

U okviru svojih aktivnosti na podsticanju i unapređivanju pronalazaštva u privredi Beograda, Privredna komora Beograda, počev od 1975. godine dodeljuje Godišnje nagrade za najbolje pronalaske i tehnička unapređenja.

Od 1984. godine Privredna komora Beograda dodeljuje i Godišnje nagrade za najbolja rešenja u oblasti dizajna (industrijsko oblikovanje, grafički dizajn, vizuelne komunikacije, ergonomske i marketinške dizajnerske inovacije) za oblast privrede, a od 2010. godine kategorija dizajnerskih rešenja obuhvata i veb dizajn.

Pozivamo Vas da se prijavite na konkurs za dodelu Godišnjih nagrada u oblasti pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja. Predmet konkursa su rešenja koja su ostvarena u periodu od 1. oktobra 2012. do 30. septembra 2013. godine i koja su primenjena ili se mogu primeniti u privredi Beograda.

Pravilnik o uslovima za dodelu nagrada za najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja, možete preuzeti sa internet stranice Privredne komore Beograda http://www.kombeg.org.rs.

Sve podloge, dokumentaciju i informacije možete naći na sledećem linku:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Predloge treba pripremiti prema sadržaju prijave za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda i zajedno sa popunjenim formularom za podatke o autorima, dostaviti na adresu:

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA,
Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju
– za nagradu Komore –
11000 B E O G R A D
Kneza Miloša 12

najkasnije do 18. februara 2014. godine.

Izbor najboljih i najuspešnijih pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja obaviće Žiri Privredne komore Beograda, u čijem sastavu se nalaze eminentni stručnjaci iz različitih oblasti.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Anđeli Sofić, tel. 2641-355, lokali 159 i 113, e-mail: ajanjic@kombeg.org.rs.