UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M4.5. – Seminar 4 – Obnova i rekonstrukcija – Grad i dizajn

U skladu sa planom i programom održavanja nastave na predmetu Seminar 4.5. – Obnova i rekonstrukcija – Grad i dizajn, predviđeno je da se kolokvijumi/test rade u 7. i 13. nedelji aktivnog dela nastave na predmetu. Shodno kurikulumu predmeta, prvi i drugi kolokvijum su održani u tom terminu, a obaveza studenata podrazumeva da redovno pohađaju predavanja na Seminaru, što je i praćeno upisivanjem tokom nastave.

U tom smislu, studenti koji nisu polagali 1. kolokvijum neće imati nadoknadu i nov test, ali će im se izaći u susret sa drugačijom preraspodelom poena na predmetu gde se manji deo poena odnosi na same kolokvijume – da ne bi bili previše oštećeni svojim odsustvovanjem sa nastave:

50 poena koji se stiču u aktivnom delu nastave rasporediće se na sledeći način:

  • Aktivnost tokom nastave 20 poena (vrednovaće se na osnovu evidencije koja je vođena tokom semestra);
  • Rezultati ostvareni na kolokvijumima (1. kolokvijum 15 poena i 2. kolokvijum 15 poena).

Rukovodilac predmeta: Grad i dizajn
Prof. dr Eva Vaništa Lazarević

0