УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат

Обавештење

Предмет:

Курс М4.5. – Семинар 4 – Обнова и реконструкција – Град и дизајн

У складу са планом и програмом одржавања наставе на предмету Семинар 4.5. – Обнова и реконструкција – Град и дизајн, предвиђено је да се колоквијуми/тест раде у 7. и 13. недељи активног дела наставе на предмету. Сходно курикулуму предмета, први и други колоквијум су одржани у том термину, а обавеза студената подразумева да редовно похађају предавања на Семинару, што је и праћено уписивањем током наставе.

У том смислу, студенти који нису полагали 1. колоквијум неће имати надокнаду и нов тест, али ће им се изаћи у сусрет са другачијом прерасподелом поена на предмету где се мањи део поена односи на саме колоквијуме – да не би били превише оштећени својим одсуствовањем са наставе:

50 поена који се стичу у активном делу наставе распоредиће се на следећи начин:

  • Активност током наставе 20 поена (вредноваће се на основу евиденције која је вођена током семестра);
  • Резултати остварени на колоквијумима (1. колоквијум 15 поена и 2. колоквијум 15 поена).

Руководилац предмета: Град и дизајн
Проф. др Ева Ваништа Лазаревић