UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 4 – Arhitektonske konstrukcije i materijali

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 4.2. – Materijali u arhitekturi

Naknadni termin za polaganje kontrolnih testova (kolokvijuma) iz predmeta Materijali u arhitekturi održaće se u petak, 07. februara 2014. godine u 9.15 časova u sali 254.
Pravo na polaganje testova u ovom terminu imaju, uz odgovarajuće opravdanje, oni student koji iz zdravstvenih razloga nisu bili u mogućnosti da testove polažu u redovnom roku. Opravdanja treba dostaviti u kabinet 350a predmetnom nastavniku ili saradnicima na predmetu, pre polaganja testa i to u sledećim terminima:

24. januara u 10 časova,
28. januara u 13 časova, ili
04. februara u 13.30 časova.

Iz kabineta