UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 4.2. – Materijali u arhitekturi: Naknadni termin za kolokvijume

  By Arhitektonski fakultet on 22/01/2014
  Naknadni termin za polaganje kontrolnih testova (kolokvijuma) iz predmeta Materijali u arhitekturi održaće se u petak, 07. februara 2014. godine u 9.15 časova u sali 254. Pravo na polaganje testova u ovom terminu imaju, uz odgovarajuće opravdanje, oni student koji iz zdravstvenih razloga nisu bili u mogućnosti da testove polažu u redovnom roku. Opravdanja treba dostaviti u kabinet 350a predmetnom nastavniku ili saradnicima na predmetu, pre polaganja testa i to u sledećim terminima: 24. januara u 10 časova, 28. januara u 13 časova, ili 04. februara u 13.30 časova.
 • Kurs M4.5. – Seminar 4 – Grad i dizajn: Kolokvijumi

  By Arhitektonski fakultet on 22/01/2014
  U skladu sa planom i programom održavanja nastave na predmetu Seminar 4.5 Obnova i rekonstrukcija – Grad i dizajn, predviđeno je da se kolokvijumi/test rade u 7. i 13. nedelji aktivnog dela nastave na predmetu. Shodno kurikulumu predmeta, prvi i drugi kolokvijum su održani u tom terminu, a obaveza studenata podrazumeva da redovno pohađaju predavanja na Seminaru, što je i praćeno upisivanjem tokom nastave. U tom smislu, studenti koji nisu polagali 1. kolokvijum neće imati nadoknadu i nov test, ali će im se izaći u susret sa drugačijom preraspodelom poena na predmetu gde se manji deo poena odnosi na same kolokvijume - da ne bi bili previše oštećeni svojim odsustvovanjem sa nastave: 50 poena koji se stiču u aktivnom delu nastave rasporediće se na sledeći način: • Aktivnost tokom nastave 20 poena (vrednovaće se na osnovu evidencije koja je vođena tokom semestra) • Rezultati ostvareni na kolokvijumima ( 1. kolokvijum 15 poena i 2. kolokvijum 15 poena).