УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 4.2. – Материјали у архитектури: Накнадни термин за колоквијуме

  By Архитектонски факултет on 22/01/2014
  Накнадни термин за полагање контролних тестова (колоквијума) из предмета Материјали у архитектури одржаће се у петак, 07. фебруара 2014. године у 9.15 часова у сали 254. Право на полагање тестова у овом термину имају, уз одговарајуће оправдање, они студент који из здравствених разлога нису били у могућности да тестове полажу у редовном року. Оправдања треба доставити у кабинет 350а предметном наставнику или сарадницима на предмету, пре полагања теста и то у следећим терминима: 24. јануара у 10 часова, 28. јануара у 13 часова, или 04. фебруара у 13.30 часова.
 • Курс М4.5. – Семинар 4 – Град и дизајн: Колоквијуми

  By Архитектонски факултет on 22/01/2014
  У складу са планом и програмом одржавања наставе на предмету Семинар 4.5 Обнова и реконструкција – Град и дизајн, предвиђено је да се колоквијуми/тест раде у 7. и 13. недељи активног дела наставе на предмету. Сходно курикулуму предмета, први и други колоквијум су одржани у том термину, а обавеза студената подразумева да редовно похађају предавања на Семинару, што је и праћено уписивањем током наставе. У том смислу, студенти који нису полагали 1. колоквијум неће имати надокнаду и нов тест, али ће им се изаћи у сусрет са другачијом прерасподелом поена на предмету где се мањи део поена односи на саме колоквијуме - да не би били превише оштећени својим одсуствовањем са наставе: 50 поена који се стичу у активном делу наставе распоредиће се на следећи начин: • Активност током наставе 20 поена (вредноваће се на основу евиденције која је вођена током семестра) • Резултати остварени на колоквијумима ( 1. колоквијум 15 поена и 2. колоквијум 15 поена).