UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 11 – Urbana struktura i funkcije

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 11.1. – Urbana struktura

Mole se studenti da, u skladu sa procesom RIBA akreditacije, u januarskom ispitnom roku predaju kompletan elaborat sa svim radovima, prema datom uputstvu. Sadržaj elaborata čine svi kolokvijumi i ispitni rad.
Elaborat formirati jedan za celu grupu. Neće se prihvatati nekompletni
elaborati.

Uputstvo za formiranje elaborata nalazi se na Arh.Portalu.