УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 11 - Урбана структура и функције Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 11 – Урбана структура и функције

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Модул 11 – Урбана структура и функције:  Курс 11.1. – Урбана структура

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Четвртак, 09:00-11:00 часова (предавања)
Четвртак, 14:00-16:00 часова (вежбе)

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја семинарског рада):
јануарски, априлски, јунски рок

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
4, 7, 11. и 14. час.

НАЗИВ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА:
Истраживање урбане структуре Београда

НАСТАВНИК:
др Нада Лазаревић Бајец

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
др Марија Маруна, доцент
др Владимир Михајлов, асистент
др Милица Милојевић, асистент
др Татјана Мрђеновић, асистент
др Ана Перић, асистент
арх. Иван Симић, асистент
арх. Ивица Николић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 245

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Петак, 13:00-15:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218745

ЕМАИЛ:
jbajec@eunet.rs

Упутство

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА:
Познавање феномена грађене средине и елемената њеног обликовања у савременим условима и елемената пројектовања
(позитивно оцењен Модул 1 – Увод у пројектовање и Модул 2 – Увод у урбанизам).

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Предмет представља увод у истраживачки рад у урбанизму и обухвата упознавање са савременим урбаним феноменом, доминантним чиниоцима урбане структуре као и основним методама и техникама везаним за анализу и планирање просторне организације града.

Откривање основних образаца урбане структуре се повезује са упознавањем најзначајнијих друштвених, економских, еколошких и технолошких фактора који утичу на њихову генезу и трансформацију. Предмет обухвата елементарне технике и методе анализе и процене квалитета урбане структуре уз укључивање различитих вредности и интереса.

Један од важних задатака курса је подстицање критичког и креативног мишљења које оспособљава студенте за стручно деловање у конципирању алтернативних путева развоја градова будућности.

Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени да:

  • Разумеју основне процесе који обликују савремене градове, чиниоце и актере урбаног развоја и изградње;
  • Уочавају проблеме у функционисању урбаних активности и разумеју зашто су оне предмет интервенција;
  • Критички анализирају различите моделе урбане структуре;
  • Употребљавају урбанистичке параметре у комуникацији и истраживању;
  • Разумеју основе планске контроле развоја градова: одређивање намене земљишта, зонирање, регулативу, стандарде и нормативе;
  • Користе основне методе у урбанистичким истраживањима;
  • Проналазе и употребљавају релевантне изворе у истраживању.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер