УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Научни сарадник

Департман за урбанизам

Број кабинета: 011

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко планирање; методологија урбанистичких истраживања; колаборација у планском процесу; регенерација браунфилд локација

Ана Перић (1982) је асистент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета од 2008. године, након двогодишњег ангажовања у својству демонстратора. На истом факултету је дипломирала 2007. године са завршном оценом 10 и просеком оцена 9.21, као први дипломац у својој генерацији, након чега уписује Докторске академске студије. Докторску тезу под називом Улога урбанистичког планирања у процесу регенерације браунфилд локација одбранила је у априлу 2013. године са оценом 10, као први доктор наука у генерацији 2007/2008. и други најмлађи доктор наука у историји Архитектонског факултета.

У току 2011. године борави на ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology), Швајцарска, где се као гост-истраживач на одсеку за просторно планирање и развој (IRL, D-BAUG) бави истраживањима у циљу израде докторске дисертације. Професионално ангажовање је усмерено на области урбанистичког планирања, методологије урбанистичких истраживања, колаборације у планском процесу, као и на регенерацију браунфилд локација (у српском контексту, али и кроз оквир иностраних урбанистичких политика). Учествује на три међународна пројекта (Interreg IVB Programme, SCOPES programme) иницирана од стране ETH Zürich (IRL), на једном научно-истраживачком пројекту националног значаја, као и на више десетина конференција, радионица и округлих столова. Резултате истраживања објавила је у више од двадесет рецензираних часописа и зборника радова међународног и националног значаја.

Члан је AESOP (Association of European Schools of Planning) Young Academics, рецензентског одбора два међународна часописа, као и менторске комисије за израду докторске дисертације на Архитектонском факултету у Барселони (UPC, Barcelona). У току свог досадашњег усавршавања била је корисник више националних стипендија. Стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре положила је 2010. године од када поседује лиценцу одговорног пројектанта. Члан је Инжењерске коморе Србије и Друштва архитеката Београда.

Члан је Менсе. Говори енглески и немачки језик.