УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Виши научни сарадник

Департман за урбанизам

Број кабинета: 245

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко планирање; методологија урбанистичког истраживања; планска култура; колаборативни плански механизми, методе и теорија; регенерација браунфилд локација

Ана Перић Момчиловић (1982) је виши научни сарадник Архитектонског факултета Универзитета у Београду, након претходног ангажовања у својству научног сарадника и асистента Департмана за урбанизам. На истом факултету је дипломирала 2007. и докторирала 2013. године. Докторска дисертација под називом Улога урбанистичког планирања у процесу регенерације браунфилд локација је награђена од стране Привредне коморе Београда 2014. године.

Добитница је шест националних и међународних стипендија, међу којима се издвајају: стипендија Фондације за младе таленте (2010/2011) и стипендија Владе Швајцарске (2014/2015) за докторско и пост-докторско истраживање спроведено на ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), као и Фулбрајт стипендија (2021) за истраживање на UIC (University of Illinois, Chicago). Учествује на десет научно-истраживачких пројеката, три пута као координатор и два пута као руководилац, финансираним од стране ETH Zurich, АRL (Academy for Spatial Development, Hannover) и Future Cities Lab (Singapore ETH Zurich Centre). Резултате научног истраживања објавила је у 5 монографија међународног значаја (као аутор и уредник) и више од 70 радова у часописима, монографијама и конференцијским зборницима.

Активна је као члан: уређивачког одбора два међународна часописа (Urban and Regional Planning и Athens Journal of Architecture), управног одбора ISОCАRP-а (International Society of City and Regional Planners), ЕЕВ (Excellence in Education) одбора у оквиру AESOP-а (Association of European Schools of Planning), као и CoP (Community of Practice) Urban Innovation у оквиру UN-HABITAT-a. Од 2016. године ангажована је као предавач на Институту за просторно планирање и развој (ETH Zurich), на Мастер академском програму Просторни развој и инфраструктурни системи (REIS), где води два предмета: Европски аспекти просторног развоја и Методологија просторног планирања. Члан је менторских комисија седам мастер радова и две докторске дисертације.

Члан је Менсе. Говори енглески и немачки језик.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Peri%C4%87%2C+Ana