UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
ratka-colic-novo_opt

Predavanje

Na predmetu MASU_M3.1. Teorija planiranja, na drugoj godini Master akademskih studija Integralni urbanizam, dr Ratka Čolić – nacionalni ekspert za urbanizam u okviru projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” kojeg sprovodi GIZ AMBERO, je održala sledeća predavanja:

  • Participacija građana u urbanom razvoju – 25. oktobar 2013.godine
  • Integralni pristup planiranju urbanog razvoja – 29. novembar 2013.godine