UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs

iaeste_image_optim

Nacionalni komitet IAESTE Srbija (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) objavljuje KONKURS za slanje studenata tehničkih fakulteta, šumarstva, poljoprivrede i PMF-a Univerziteta u Beogradu na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2014. godine, a u trajanju od najmanje šest nedelja.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
– da su REDOVNI STUDENTI koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu;
– da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
– da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, francuskim, nemačkim, italijanskim ili španskim;
– da nisu stariji od 28 godina.

Pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti I godine Master akademskih studija Arhitektonskog fakulteta.

Neophodno je popuniti on-line prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a svakog radnog dana od 11 do 15 časova.
NAPOMENA: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.

Konkurs traje do 20.12.2013. godine (do 15:00 časova).

Kandidati će krajem decembra 2013. godine polagati ispit iz engleskog jezika, u prostorijama IAESTE (Karnegijeva 4, I sprat). Detaljnije informacije (termini i raspored polaganja), će biti objavljeni na: www.iaeste.ac.rs. Ispiti iz ostalih gore navedenih jezika će biti polagani prema potrebi, naknadno.

Sredstva za plaćanje putnih troškova studenti će obezbediti sami, ili uz eventualnu pomoć svojih stipenditora ili sponzora.

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 14.02.2014. godine.