UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
XXII salon_2013

Međunarodni salon urbanizma održaće se u Nišu u galeriji Srbija od 8. do 15. novembra 2013. u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva i urbanizma, Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, grada Niša i Inženjerske komore Srbije.

Salon urbanizma je tradicionalna godišnja manifestacija Udruženja urbanista Srbije koja predstavlja smotru aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija.

Učesnici 22. Salona mogu biti članovi Udruženja urbanista Srbije i zainteresovane organizacije i pojedinci iz Srbije i inostranstva. Rok za prijave radova za ucešće na Salonu (CD sa tekstom i grafičkim prikazom za Katalog) je 5. oktobar, a rok dostavljanja radova je 18. oktobar.

Kotizacije:
za jedan rad na jednom panou – preduzeća 100 €
za jedan rad na dva panoa – preduzeća 150 €
za jedan rad na jednom panou – pojedinci 50 €
za jedan rad na dva panoa – pojedinci 75 €
za publikaciju (knjiga), bez pratećeg panoa 30 €
studentski radovi bez kotizacije

Kontakt:
Udruženje urbanista Srbije, 11000 Beograd,
ul. Kneza Miloša 9/1, sa naznakom „Za 22. Salon“
Tel/fax: +381-11-33 47 418 / +381 63 81 05 864
Email: urbanist@EUnet.rs

Više informacija: Salon urbanizma Niš 2013.
Izvor: http://www.uus.org.rs/