UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: Primena GIS tehnologija u razvoju informacionog sistema Urbanističkog zavoda Beograda

Predavanje

Studentima MAS Integralni urbanizam u okviru predmeta Kurs MASU M2.6. – Tehnike i alati 1 , čiji je rukovodilac doc. mr Ksenija Lalović, 5. aprila 2013. godine održano je gostujuće predavanje Nenada Radojičića, glavnog administratora informacionog sistema Urbanističkog zavoda Beograda i programera Miloša Janjića pod nazivom „Primena GIS tehnologija u razvoju informacionog sistema Urbanističkog zavoda Beograda“.

U okviru predavanja predstvaljni su rezultati višegodišnjeg programa razvoja informacione podrške planiranju primenom GIS tehnologija u okviru najreferentnije planerske institucije Srbije, Urbanističkog zavoda Beograda.

Studenti su upoznati sa brojnim informacionim servisima koje Urbanistički zavod pruža profesionalcima u oblasti arhitekture i urbanizma, kao i široj javnosti.