UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

29/12/201

2Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se mr Aleksandar Videnović dipl. inž.arh. izabere u zvanje docenta na Departmanu za arhitekturu za navedenu oblast.

Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

(link za Izveštaj: http://www.arh.bg.ac.rs/upload/1213/Izvestaji/Aleksandar_Videnovic_Izvestaj.pdf)