UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Istraživač saradnik

Departman za arhitekturu

Broj kabineta:

Uža naučna oblast:
Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
Estetika savremene arhitekture

Tamara Popović (1993) diplomirala je na osnovnim (2015) i master akademskim studijama arhitektura (modul urbanizam, 2017) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Doktorske studije Arhitekture i urbanizma upisala je 2017. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a trenutno je u fazi pripreme prijave teme doktorske disertacije. Od 2015. godine aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom, a od 2018. do 2020. godine  bila je angažovana na projektu TR (36034) Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja. Od 2020. godine uključena je na međunarodni projekat Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS) u okviru programa ERASMUS +. Kao istraživač, autor je više naučnih radova objavljenih u naučnim časopisima i predstavljenih na konferencijama kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Njen profesionalni angažman usmeren je na teoriju i praksu arhitektonskog projektovanja.

 

Tokom studija na Master akademskim studijama, bila je angažovana kao student demonstrator na velikom broju predmeta na Departmanu za arhitekturu i Departmanu za urbanizam, a od juna 2018. godine, zaposlena je u zvanju istraživača-pripravnika na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu gde sa više nastavnika aktivno učestvuje u nastavi na osnovnim, integrisanim i master studijama. Učestvovala je u svojstvu mentora i učesnika u većem broju studentskih radionica, u koncipiranju i organizaciji vannastavnih fakultetskih i studentskih aktivnosti i na priređivanju serijske publikacije AF Files. Pored angažovanja u nastavi i nauci, aktivno učestvuje u arhitektonskoj praksi, kroz arhitektonsko projektovanje, konkursnu praksu, projekte i izložbe, na kojima je ostvarila više nagrada i priznanja. Član je Komisije za pripremu akreditacije studijskog programa Arhitektonskog fakulteta prema RIBA standardima.

https://www.researchgate.net/profile/Tamara-Popovic-4