UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naučni saradnik

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 305

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbani dizajn; urbanističko projektovanje;
urbanističko i prostorno planiranje; urbana regeneracija;
integralni urbani razvoj

Tatjana J. Mrđenović je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2001. 2012. brani doktorsku disertaciju pod nazivom: Principi integralnog urbanog dizajna u procesu urbane regeneracije, mentor: prof. dr Vladan Đokić, sa ocenom 10, osvojivši 100 poena. 2011. Stiče licencu 200 za odgovornog urbanistu.

Od 2002. se permanentno usavršava na preko 20 nacionalnih i internacionalnih profesionalnih kurseva. 2013 je autor i koautor dva rada na Thomson Reuters SCIE listi: Urban regeneration: Questioning the subject i Designing/Modeling the Space for Urban Regeneration: Pros and Cons. 2011. je u nacionalnom časopisu objavila rad: Integrative urban design in regeneration – Principles for achieving sustainable places. 2011. je autor sa grupom autora monografije: Urban Regeneration of Protected Ambients in the Context of Sustainable Development: Bač Fortress Suburbium. Inovirala je metod: Integralna igra urbanog dizajna.

Od 2009–2010. je bila nacionalni kosultant GIZ-a i koautorizovala je integralnu strategiju: Draft Plan for Tourist Valorization of Golubac Fortress. Od 2005–2009. je bila nacionalni konsultant UN-Habitat SIRP za komonentu Integralnog lokalnog razvoja i GIS-a (TIS-a). Sertifikovan je trener od UN-Habitat-a i FGMAMOR-a za tematiku: Konflikt menadžmenta i komunikacije, Participativnog planiranja i grupnog donošenja odluka, Akcionog planiranja, Analize stejkholdera, Liderstva i moderne uprave, pisanje i aplikaciju EU projekata, Održivih transportnih sistema, GIS-a. Od 2005. učestvuje na naučno-istaživačkim projektima FP6 na temu Održivih transpornih sistema, kao i na dva nacionalna projekta.

Osvojila je sa grupom autora međunarodnu nagradu na temu primene IKT-a u urbanom razvoju. Takođe, mentor je na nagrađenom studenskom radu u okviru nacionalnog interdisciplinarnog konkursa Održivi mladi – Odgovorna budućnost. Od 2003. radi na koordinaciji, ekspertizi i sintezi više prostornih, generalnih i planova detaljne regulacije kao i urbanističkih projekata i studija.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Mr%C4%91enovi%C4%87%2C+Tatjana