UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 248

Uža naučna oblast:
Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme

Oblasti istraživanja:
BIM (Building Information Modeling), HBIM (Heritage BIM), arhitektonska geometrija, generativni dizajn, kodifikacija arhitektonskog znanja, integracija fotonaponskih sistema u arhitektonske objekte

Mirjana Devetaković Radojević zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u zvanju docenta za predmete BIM 01, BIM 02, Integrisano modeliranje arhitektonskih objekata – Revit i Parametarsko modeliranje.

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Za svoj diplomski rad dobila je nagradu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se na UNITEC Institute of Technology, u Oklandu, Novi Zeland.

Angažovana je na brojnim nacionalnim naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo za nauku Republike Srbije, kao i na međunarodnim projektima koje finansira Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD), kao i Evropska komisija (ERASMUS LLP, COST). Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu aktivna je u Laboratoriji za proučavanje, valorizaciju, zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa, u okviru koje se bavi temom HBIM (Heritage BIM).

 

Član je naučnog odbora međunarodnih konferencija Places & Technologies (Belgrade, Serbia), PhD &DLA Symposium (Pecs, Hungary), IFAU (International Forum for Architecture and Urbanism, Tirana, Albania) i MONGEOMETRIJA (Belgrade, Serbia).

 

Član je naučnog odbora časopisa Arhitektura i urbanizam, IJAR – International Journal for Architecture and Urbanism i Open House International.

 

Član je Upravnog odbora Udruženja BIM Srbija, kao i Komisije za uvođenje standarda iz oblasti BIM-a pri Institutu za standardizaciju Srbije.

 

Govori engleski, ruski i slovački jezik, služi se francuskim.

 

Izabrani publikovani radovi:

 

Devetaković, M.; Djordjević, D.; Radojević, M.; Krstić-Furundžić, A.; Burduhos, B.-G.; Martinopoulos, G.; Neagoe, M.; Lobaccaro, G. Photovoltaics on Landmark Buildings with Distinctive GeometriesAppl. Sci. 2020, 10, 6696. https://doi.org/10.3390/app10196696

 

Gercek, C.; Devetaković, M.; Krstić-Furundžić, A.; Reinders, A. Energy Balance, Cost and Architectural Design Features of 24 Building Integrated Photovoltaic Projects Using a Modelling ApproachAppl. Sci. 202010, 8860. https://doi.org/10.3390/app10248860

 

Krstić – Furundžić, A.Scognamiglio, A.Devetakovic, M.Frontini, F. and Sudimac, B. (2020), “Trends in the integration of photovoltaic facilities into the built environment“, Open House International, Vol. 45 No. 1/2, pp. 195-207. https://doi.org/10.1108/OHI-04-2020-0015

 

Devetaković, M. (2007), Codification of Site Related Knowledge in Virtual Design Studios, in Ashraf Salama and Nicholas Wilkinson (Ed.) Design Studio Pedagogy: Horizons for the Future, The Urban International Press, UK

 

http://www.genericexplorations.blogspot.rs/

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Devetakovic%2C+Mirjana

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Devetakovi%C4%87+Radojevi%C4%87%2C+Mirjana

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Devetakovi%C4%87+Radojevi%C4%87%2C+Mirjana