UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 244

Uža naučna (umetnička) oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko projektovanje, elementi projektovanja

Zoran Abadić (rođen 1969. u Beogradu) diplomirao je 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2000. godine je zaposlen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u zvanju asistenta pripravnika a od 2006. godine u zvanju samostalnog stručnog saradnika. Od 2010. godine radi u nastavi u zvanju docenta na Departmanu za arhitekturu u okviru Osnovnih i Master akademskih studija na predmetima Elementi projektovanja, Studio projekat, seminar, radionica. Godine 2020. je izabran u zvanje vanrednog profesora. Samostalnu arhitektonsku praksu 1X2STUDIO osnovao je 2005. godine u Beogradu.

Dobitnik je javnih priznanja : Nagrada Salona arhitekture, Novi Sad 2006. u kategoriji enterijer- realizacija za rekonstrukciju Sudnice br.1 – Palata pravde, Beograd ; Grand Prix 30. Salona arhitekture, Beograd 2008. u kategoriji arhitektura za objekat socijalnog stanovanja, Valjevo 2007. ; Nagrada 37. Salona arhitekture, Beograd 2015. u kategoriji publikacije za monografiju Uputstvo za definisanje modela tipskog suda za Osnovni i Viši sud Republike Srbije i nagrada na javnim nacionalnim i međunarodnim konkursima na kojima kontinuirano učestvuje.

Autor je monografije ELEMENTI – razmišljanja ostvarenja i modeli (Beograd 2010. Arhitektonski fakultet u Beogradu) i koautor monografije Uputstvo za definisanje modela tipskog suda za Osnovni i Viši sud Republike Srbije (Beograd 2014. Grafolik).

Ostvarenja su izlagana na više nacionalnih i međunarodnih izložbi : Salon arhitekture u Beogradu 1994-2015. ; Vers de Nouveaux Logements Sociaux 2, Towards Social Housing, Palais de Chaillot, Paris, France, 2012- 2013., publikovana u velikom broju stručnih nacionalnih i međunarodnih publikacija i prezentovana na stručnim skupovima po pozivu.

Član je : RIBA, UAS, ULUPUDS, IKS, MENSA, DAB.

Od 2012. godine u okviru programa Ministarstva pravde Republike Srbije ; Unapređenje dostupnosti pravde u Republici Srbiji radi na programima i projektima rekonstukcije i izgradnje pravosudnih objekata Republike Srbije.

http://www.1x2studio.com
https://fvm.academia.edu/ZoranAbadić