УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ивана Гајовић, дипл. правник
Секретар Факултета
ivana.gajovic@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218713

Мирјана Рибић, дипл. библиотекар – информатичар
Информационо-документациони центар Библиотека
Дипломирани библиотекар – шеф Библиотеке
mikica@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Тамара Живковић, дипл. библиотекар – информатичар
Информационо-документациони центар Библиотека
Дипломирани библиотекар
tamara@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Катарина Ракоњац, књижничар
Информационо-документациони центар Библиотека
књижар
kaca@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Сандра Недељковић, правни техничар
Информационо-документациони центар Библиотека
књижничар
тел. бр. +381 11 3218710

Жељко Павлић, дипл. математичар
Архитектонско рачунарски центар
Руководилац послова информационих система и технологија
zeljko@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218762

Душко Средојевић, техничар
Архитектонско рачунарски центар
Администратор подршке корисницима информационих система и технологија
тел. бр. +381 11 3218716

Дмитар Андонов, техничар
Архитектонско рачунарски центар
Администратор подршке корисницима информационих система и технологија
тел. бр. +381 11 3218716

Милош Аврамовић, техничар
Архитектонско рачунарски центар
Администратор подршке корисницима информационих система и технологија
тел. бр. +381 11 3218777

Ружица Павлић, проф. југос. књижев. и српскохрват. језика
Центар за међународну сарадњу и комуникације
Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу
ruca@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218767

Александра Јовић, маст. менаџ. – култура и медији
Центар за међународну сарадњу и комуникације
Дизајнер интернет презентације и портала
redakcijasajta@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3370095

Милица Пејановић, магистар техничких наука – област архитектура и урбанизам
Студентска служба – Одељење за основне, мастер и интегрисане академске студије
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – Руководилац Службе
studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3370199

Горан Радивојевић, дипл.инж.арх.
Студентска служба – Одељење за основне, мастер и интегрисане академске студије
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3370199

Јована Шормаз, техничар
Студентска служба – Одељење за основне, мастер и интегрисане академске студије
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3370199

Данијел Степић, техничар
Студентска служба – Одељење за основне, мастер и интегрисане академске студије
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3370199

Весна Мулић, техничар
Студентска служба – Одељење за специјалистичке и докторске студије
Сaрадник за последипломске студије
vesnam@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218736

Светлана Толић, специјалиста менаџер
Финансијска служба
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
тел. бр. +381 11 3218756

Ана Радичевић, мастер економиста
Финансијска служба
Финансијско-рачуноводствени аналитичар
тел. бр. +381 11 3218764

Мирела Пржуљ, диломирани економиста
Финансијска служба
Финансијско-рачуноводствени аналитичар
тел. бр. +381 11 3218764

Драгана Љубић, техничар
Финансијска служба
Референт за финансијско-рачуноводствене послове
тел. бр. +381 11 3218764

Тања Дрљевић Ралевић, дипл. политиколог
Општа служба – Општи послови
Службеник за јавне набавке
javne.nabavke@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218767

Ана Божић Вукојевић, маст. економиста
Општа служба – Општи послови
Службеник за јавне набавке
javne.nabavke@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218767

Валентина Мишковић, економиста
Општа служба – Општи послови
Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности
vanja@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218704

Марија Ђуровић, дипломирани економиста – менаџер за ревизију
Општа служба – Кабинет декана
Пословни секретар
тел. бр. +381 11 3225254

Мила Станковић,
Стручно технички сарадник
тел. бр. +381 11 3370191

Стојановић Тамара, техничар
курир
тел. бр. +381 11 3218711

Зорица Петровић, трговачки техничар
курир
тел. бр. +381 11 3218711

Драгана Анђелковић, саобраћајни техничар
курир
тел. бр. +381 11 3218711

Драган Јефтић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
Домар

Биљана Гашић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар

Оливера Стефановић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар

Данијела Љубовић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар

Милена Симић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар

Далиборка Исаиловић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар

Фериза Камберовић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар

Слађана Вуксановић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар

Јелена Јацић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар

Тања Станковић, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар

Миленовић Анита, техничар
Служба техничко-хигијенског одржавања
хигијеничар