УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Милош Аврамовић
оператер на рачунару
тел. бр. +381 11 3218777

Димитар Андонов
Архитектонски рачунарски центар – компјутерски техничар
тел. бр. +381 11 3218716

Драгана Анђелковић
Општа служба – курир
тел. бр. +381 11 3218711

Горан Бабић, дипл.инж.арх, магистар наука
Информационо-документациони центар – шеф библиотеке старих и ретких књига
тел. бр. +381 11 3218709

Ана Божић, дипл. економиста
Општа служба
Референт за јавне набавке
тел. бр. +381 11 3218767

Маја Булатовић MArch
Уредник вебсајта
redakcijasajta@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3370095

Слађана Вуксановић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Весна Гавриловић, инжењер статистике
Књижара-скриптарница – пословођа
тел. бр. +381 11 3218777

Биљана Гашић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Тања Дрљевић Ралевић, дипл. политиколог
Општа служба
Службеник за јавне набавке
тел. бр. +381 11 3218767

Сања Ђокић, дипл. економиста – мастер
Финансијска служба – сам.реф. Главне књиге
тел. бр. +381 11 3218764

Тамара Живковић, дипл. библиотекар-информатичар
Информационо-документациони центар – библиотекар
tamara@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Тамара Зајц
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Данијела Зарић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Далиборка Исаиловић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Драган Јевтић
Служба техничко-хигијенског одржавања – домар
тел. бр. +381 11 3218777

Александра Јовић, дипл. сликар
Сарадник за односе са јавношћу
тел. бр. +381 11 3218767

Зоран Јовић, дипл. правник
Секретар
grmija@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218713

Фериза Камберовић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Обрад Кузмановић
Служба техничко-хигијенског одржавања – пословођа
Лице одговорно за противпожарну заштиту
obrad@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218706

Драгана Љубић
Финансијска служба – реф.финан. оперативе
тел. бр. +381 11 3218764

Данијела Љубовић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Катица Милатовић
Финансијска служба – сам.реф.финан. оперативе
тел. бр. +381 11 3218764

Валентина Мишковић, економиста
Општа служба – сам.реф. општих послова
vanja@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218704

Весна Мулић
Сарадник за последипломске студије
vesnam@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218736

Сандра Недељковић
Информационо-документациони центар –
тел. бр. +381 11 3218710

Жељко Павлић, дипл. математичар
Архитектонски рачунарски центар – руководилац центра, систем инжењер
zeljko@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218762

Ружица Павлић, дипл. филолог
Центар за међународну сарадњу и комуникације
Координатор за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност
Email: ruca@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218767

Милица Пејановић, дипл.инж.арх, магистар наука
Студентска служба – шеф
тел. бр. +381 11 3370199

Зорица Петровић
Општа служба – курир
тел. бр. +381 11 3218711

Горан Радивојевић, дипл.инж.арх.
Студентска служба –
тел. бр. +381 11 3218716

Ана Раковић, дипл.инж.арх.
Koординатор за пројекте међународне сарадње
Тел: +381 11 3370 095
Email: ana.rakovic@arh.bg.ac.rs

Катарина Ракоњац, самостални књижничар
Информационо-документациони центар – самостални књижничар
kaca@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Милина Ралић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Мирјана Рибић, дипл. библиотекар-информатичар
Информационо-документациони центар – шеф библиотеке
mikica@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Милена Симић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Душко Средојевић
Архитектонски рачунарски центар – систем администратор
тел. бр. +381 11 3218716

Мила Станковић
Књижара-скриптарница – референт у књижари
тел. бр. +381 11 3218777

Данијел Степић
Студентска служба – референт за студентска питања
тел. бр. +381 11 3218777

Оливера Стефановић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Тамара Стојановић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Љиљана С. Тодоровић
Служба техничко-хигијенског одржавања – хигијеничар

Светлана Толић, спец. менаџер
Финансијска служба – шеф
тел. бр. +381 11 3218756

Светлана Урошевић
Општа служба – курир
тел. бр. +381 11 3218711

Јована Шормаз Костић
Студентска служба – референт за студентска питања
тел. бр. +381 11 3370199